Vyberte si kategóriu

Čistiaci koncentrát SIMPLY SONIC Heavy Duty Cleaner AG Max III 0,5l

Zmes narieďte podľa odporúčaného riedenia a nalejte do ultrazvukovej umývačky. Zmes pracuje v rozmedzí teplôt 18 až 50 °C. Znečistený predmet nechajte čistiť 3 až 5 minút. Potom vyberte a nechajte od

6,26 € s DPH (5,22 € bez DPH)

Tovar je dostupný

101635

Poradíme vám s výberom

Garancia vrátenia peňazí

Doprava zdarma nad 150€


 • Zmes narieďte podľa odporúčaného riedenia a nalejte do ultrazvukovej umývačky. Zmes pracuje v rozmedzí teplôt 18 až 50 °C. Znečistený predmet nechajte čistiť 3 až 5 minút. Potom vyberte a nechajte odkvapkať, prípadne opláchnite. Pokiaľ máte vodu s vysokým obsahom minerálov použite na riedenie destilovanú vodu. Nevylievajte čistý či použitý roztok do dažďovej kanalizácie alebo vodných tokov. Použitý roztok vylievajte iba do splaškovej kanalizácie. Poznámka: Riaďte sa platnými právnymi predpismi v danej krajine.

  Vlastnosti:

  - Zloženie: 5,0 – 15,0 % Trietanolamín; 1,0 – 10,0 % Non-ionic surfactant; 1,0 – 5,0 % Propylene glycol n-butyl éter; 0,5 – 1,0 % Tetrapotassium pyrophosphate; 0,5 – 1,0 % Potassium silicate. (< 0,5 % fosfátu). Biologicky odbúrateľný podľa OECD 301D.
  - Spôsobuje vážne podráždenie očí
  - Po manipulácii dôkladne umyte ruky
  - Používajte ochranné okuliare
  - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku
  - Pri zasiahnutí očí: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc / ošetrenie.
  - Pred použitím vyskúšajte
  - Nepoužívajte v kontakte sasfaltom
  - Likvidujte čisté alebo použité pracovné roztoky do splaškovej kanalizácie alebo čističiek odpadových vôd
  - Uchovávajte mimo dosahu detí
  - Objem: 0,5l

  Odporúčané riešenie:

  - 1:15: Sklo, okuliare, plexisklo
  - 1:5: Bežne znečistené predmety
  - 1:3: Silne znečistené predmety