Vyberte si kategóriu

Sírna sviečka AgroBio

Na dezinfekciu skladov, pivníc (sklepy na víno, lisovne, sklady na zemiaky, sklady na ovocie) na likvidáciu škodlivých mikroorganizmov.Prečo ju použiť?- na sírenie skladových priestorov pre potravinárske

6,27 € s DPH (5,23 € bez DPH)

Predpokladaný dátum naskladnenia 13.03.2023

95157

Poradíme vám s výberom

Garancia vrátenia peňazí

Doprava zdarma nad 150€


 • Na dezinfekciu skladov, pivníc (sklepy na víno, lisovne, sklady na zemiaky, sklady na ovocie) na likvidáciu škodlivých mikroorganizmov.

  Prečo ju použiť?
  - na sírenie skladových priestorov pre potravinárske účely – pivnice na víno, lisovne, sklady na zemiaky, sklady na ovocie
  - použitie spočíva v ich zapálení v určitom priestore, čím sa vyvíja oxid siričitý, ktorý ničí mikroorganizmy
  - sviece pri horení tečie, preto je nutné uloženie do nehorľavej nádoby na zachytenie síry
  - sú zmotky papiera namáčaného v síre, ktoré slúžia pri sírení miestností a skladovacích priestorov
  - jedna sviečka je na vyšírenie priestoru asi 10 - 15 m3

  Ako ju použiť?
  - miestnosť pred sírením úplne vypratáme
  - sírna svieca sa vloží do nehorľavej nádoby (sklo) a zapáli sa
  - sviece pri horení tečie, preto je nutné vloženie do nehorľavej nádoby na zachytenie síry
  - miestnosť alebo priestor po zapálení sviece ihneď opustíme a čo najlepšie uzavrieme
  - časové obdobie potrebné pre účinok: 2 - 4 hodiny
  - po 4 hodinách miestnosť dôkladne vyvetrajte

  Upozornenie: Pri horení sa uvoľňuje oxid siričitý, toxický plyn, CAS 7446-09-05.

  Údaje o nebezpečnosti:
  H315 Dráždi kožu

  Bezpečnostné pokyny:
  P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku.
  P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
  P280 Používajte ochranné rukavice.
  P302 + P352 PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
  P332 + P313 Pri podráždení pokožky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť